Group_52.png

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Інженерно-педагогічний факультет

Запрошує на навчання
на бюджетну та контрактну форму навчання
за освітнім рівнем Бакалавр

Освітня програма:
014.10 Середня освіта
(Трудове навчання та технології і інформатика)

54645.png

Вартість навчання: денна форма 16 200 грн.; заочна форма 13 800 грн.

56656.png

7567575.png

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами:

к565656.png

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції:

67890876.png

 

 ➤ Завантажити буклет

   
© NPUROUNDER