ФАХОВИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ 5

Кафедра технологічної освіти є випусковою й здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології
Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології і інформатика)
Кваліфікація Бакалавр освіти (Трудове навчання та технології).
2320 Вчитель технологій, креслення та інформатики закладу загальної середньої освіти

   
© NPUROUNDER