01 серпня 1977 року була створена кафедра Трудового навчання і креслення. Її становлення і розвиток тісно пов'язані з ім’ям видатного українського вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора Дмитра Олександровича Тхоржевського. Саме завдяки його зусиллям та енергійності на кафедрі було згуртовано колектив однодумців.

Науково-педагогічна діяльність Дмитра Тхоржевського була тісно пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова. Він був визнаним науковим авторитетом у галузі трудової і професійної підготовки молоді в Україні та закордном.

У 1995 році професором Дмитром Олександровичем Тхоржевським засновано журнал «Трудова підготовка в закладах освіти», головним редактором якого, наразі є доктор педагогічних наук, професор кафедри Дмитро Едуардович Кільдеров.


На початку 2000 року кафедру очолив відомий вчений у галузі трудової, професійної та графічної підготовки учнівської та студентської молоді член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Віктор Костянтинович Сидоренко. Вся його науково-педагогічна діяльність нерозривно пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, де він упродовж 27 років пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри трудового навчання і креслення. Професором Віктором Сидоренко вперше зроблено акцент на необхідність формування графічної культури учнів.

З 2009 по 2016 роки кафедру очолював кандидат педагогічних наук(нині доктор педагогічних наук), професор Дмитро Едуардович Кільдеров. За його ініціативи у 2011 році назву кафедри змінено на Теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки. В цей час започатковано нову спеціалізацію «Технічна та комп’ютерна графіка». Під його керівництвом починає діяти аспірантура зі спеціальності: 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій і спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (технічні дисципліни).


З  2016 року по грудень 2022 року кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, професор Ірина Семенівна Голіяд. Педагогічна і наукова діяльність Ірини Семенівни  розпочинається на кафедрі у 1997 році на посаді викладача, а з 2000 року Ірина Семенівна вже виконувала обов'язки заступника завідувача кафедри

Свою наукову діяльність Ірина Голіяд присвятила графічній підготовці молодого покоління і педагогічних кадрів для закладів загальної середньої, професійної і вищої освіти.

Із січня місяця 2023 кафедру очолює Харламенко Валентина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

На кафедрі:

  • діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Науковими керівниками аспірантів і докторантів є професор Д.Е.Кільдеров Т.О.Олефіренко, М.С.Корець, Т.Ю.Чернова;
  • формується, щоквартально, науково-методичний журналу «Трудова підготовка в рідній школі», головний редактор - доктор педагогічних наук професор кафедри Д.Е.Кільдеров;
  • діють курси підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Кафедра є провідною на Факультеті технологій та дизайну з підготовки майбутніх учителів технологій, креслення та інформатики.  

 

 

 

 

 

   
© NPUROUNDER