DSC 0059

Посада: декан інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного факультету імені М.П.Драгоманова

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

E-mail

Cписок наукових та навчально-методичних праць

Перейти до повної інформації

 

У 1999 році закінчив Херсонський державний педагогічний університет. За фахом – Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання.

Кандидат педагогічних наук (2008 р.), дисертація на тему «Навчання учнів 8-9 класів уявним просторовим перетворенням у графічній діяльності на уроках креслення» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання креслення під керівництвом член-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора В.К.Сидоренка. Доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки (2011 р.).

Доктор педагогічних наук (2020 р.,) дисертація на тему «Теоретичні і методичні засади забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегрованого навчання» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти наукові консультанти дійсний член (академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Р.С.Гуревич та член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В.К.Сидоренко.

Професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки (2021 р.).

Головний редактор науково-методичного журналу «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва «Педагогічна преса».

Голова Науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України; член підкомісії з розробки Державного стандарту зі спеціальності 014 Середня освіта (трудове навчання та технології).

Стаж науково-педагогічної діяльності понад 20 років.

З 1999 року працював на посадах вчителя трудового навчання та креслення, завідувача лабораторією, викладача, старшого викладача, доцента, професора, начальника відділу по роботі з іноземними студентами, завідувача кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки. Нині декан інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова (з 2016 року).

Нагороди: «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України», медаль «М. П. Драгоманов», медаль «Святих Кирила і Мефодія», медаль «За жертовність і любов до України», медаль «Знання, душу, серце – дітям», медаль «За сумлінну працю», «Благословенна грамота та Хрест із відзнакою за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом», нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення», «Почесна грамота Кабінету Міністрів України».

Коло наукових інтересів: методологічні та методичні проблеми графічної підготовки; технічна та комп'ютерна графіка; теорія і методика трудового навчання; забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій; науково-методичні основи проектно-технологічної діяльності; проектування навчально-методичного забезпечення в закладах вищої освіти.

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки Д. Е. Кільдерова викладені у понад 90 наукових працях. Серед яких – 5 монографій «Підготовка майбутніх учителів технологій на засадах інтегрованого навчання»; «Проектування магістрантами навчально-методичного забезпечення»; «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення фахових дисциплін»; «Актуальні питання графічної підготовки в закладах загальної середньої освіти: теорія, методологія, практика»; «Трудове навчання та креслення у контексті сучасних інновацій: теоретико-методичні аспекти»; 3 навчальних посібники «Креслення»; «Педагогічний коучинг»; «Методологія і методи педагогічних досліджень»; 25 навчально-методичних посібника, навчальні програми і ін..

 

   
© NPUROUNDER